MsHz Jelšava

Štatistika

Vyhľadávač

 

 

Novinky

HASIČI BILANCOVALI ROK 2008

 

Deň svätého Valentína - 14. február si jelšavskí hasiči pripomenuli trocha inakšie - po svojom. Práve v tento deň bilancovali rok 2008 na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila vo veľkej sále Mestského domu kultúry v Jelšave.

 

Na túto udalosť prijali pozvanie hostia z družobných miest z maďarského Tótkomlóša a z rumunského Nadlaku, starostky obcí Gemerské Teplice, Hucín a Turčok a starostovia obcí Chyžné a Nandraž. Ďalšími vzácnymi hosťami boli: predseda OV DPO v Revúca Ing. Milan Brdársky, okresný veliteľ Karol Karáro a aj čestný členovia DHZ v Jelšave Štefan Janúch a predseda DHZ Ivan Kováč.

 

 


vedenie
Foto: Tomáš Zapletal

 

 


 

 


Úvod schôdze patril video prezentácii o činnosti nášho zboru, ktorú pripravil Marian Gacko.

 

Po organizačných záležitostiach nasledovali správy revíznej komisie - Marian Gacko, správa hospodárenia DHZ - Miroslav Kováč, správa strojnej služby - Zdenko Javorčík ml., správa krúžku mladých hasičov - Gabriela Jakubecová, správa o činnosti DHZ a plán práce na rok 2009 - Pavol Zapletal.

 

Po predložení správ primátor Mesta Jelšava MVDr. Milan Kolesár odovzdal menovacie dekréty na základe vykonanej odbornej prípravy v septembri 2008 nasledovným členom:

 

- Veliteľ MsHZ, preventivár PO, vodič - strojník LADA NIVA - Pavol Zapletal,

 

- Veliteľ družstva, vedúci kontrolnej skupiny - Miroslav Kováč,

 

- Veliteľ družstva, vedúci kontrolnej skupiny, vodič - strojník LADA NIVA - Marián Gacko,

 

- Technici - strojníci CAS 25 ŠKODA - Ivan Kuric, Roman Javorčík,

 

- Vedúci kontrolnej skupiny, technik - strojník CAS 25 ŠKODA - Zdenko Javorčík ml.,

 

- Vedúci kontrolnej skupiny, technik - strojník CAS 25 ŠKODA a PPS 12 - Ján Moskáľ,

 

- Vedúci kontrolnej skupiny, starší hasič - Lukáš Javorčík,

 

- Vedúci kontrolnej skupiny, starší hasič - Gabriela Jakubecová,

 

- Starší hasič -Marek Javorčík, Ondrej Balag, Ivan Petro Zachar, Irena Petrová Zacharová, Miroslav Berki.

 

Po menovaniach veliteľ
vydal rozkaz číslo 1/2009 v ktorom povýšil do hodností:

 

- Nadzbormajster - Ivan Kuric, Gabriela Jakubecová,

 

- Starší zbormajster - Zdenko Javorčík ml., Miroslav Berki, Lukáš Javorčík, Ján Moskáľ, Irena Petrová Zacharová,

 

- Zbormajster - Ivan Petro Zachar,

 

- Rotník - Roman Javorčík, Marek Javorčík.

 

Návrh na povýšenie v skupine technikov: Ondrej Balag - technik, Miroslav Kováč, Marian Gacko.

 

Nastal okamih pre podpisy dohôd o spolupráci na úseku požiarnej ochrany medzi Mestom Jelšava v zastúpení jej primátorom MVDr. Milanom Kolesárom a starostkou Obce Hucín Helenou Tomšíkovou

 

 


 

Obec Hucín

a starostkou Obce Turčok Tatianou Belánovou

 

 


 Obec Turčok

Foto: Marian Gacko

 


 


 

Po podpisoch, diskusii, uzneseniach a chutnom guláši nastala živá výmena skúseností medzi DHZ-kami z Jelšavy, Tótkomlóša a Nadlaku až do neskorých nočných hodín.

 

Nedeľa patrila návšteve hasičskej zbrojnici so zahraničnými hosťami, kde sme poukazovali techniku. Tu sme sa s rumunskými hasičmi rozlúčili. S maďarskými hasičmi sme sa išli pozrieť a poprechádzať do neďalekej rekreačnej oblasti na Hrádok.

 


 

 

Hrádok - hostia zo Slovenského Komlóša

  


 

Foto: Pavol Zapletal

 

Po prechádzke zasneženou prírodou sme sa rozlúčili aj s maďarskými hosťami .Členovia nášho DHZ sa zúčastnia výročnej členskej schôdzi v Tótkomlóši v dňoch 27. 02. 2009.

 
All right reserved/Všetke práva vyhradené vyrobil Toma$.